Egoé construction

Egoé construction
od poradenství po montáž

Nabízíme komplexní služby od poradenství až po montáž všech typů konstrukcí

Umíme navrhnout a postavit velké haly, konstrukce pro energetiku až po projekty v dopravním a mostním stavitelství.

Získali jsme certifikáty pro výrobu a montáž konstrukcí na celém území Evropy. Máme zkušenosti s dodávkami a montážemi v mnoha zemích: kromě České republiky a Slovenska se jedná o Rakousko, Německo, Švýcarsko, Itálii, Dánsko, Brazílii, Švédsko a Polsko.

Od roku 2013 vyvíjíme a vyrábíme vlastní typy protihlukové stěny noba. V současné době umíme vyprojektovat, vyrobit a nainstalovat ochranné hlukové bariéry v nejvyšší třídě akustických parametrů pohltivosti a neprůzvučnosti. V oblasti protihlukových stěn klademe důraz na funkčnost a kvalitu, ale i na designovou a ekologickou stránku výrobku.

Více o nás...

naši partneři