Součástí rekonstrukce silnice mezi obcí Skuhrov a městem Lanškroun je i modernizace protihlukové stěny. Zvětralé cihly nahradí panely ve vzoru noba kolo, navíc v barevném schématu Lanškrouna.

Panely si montuje přímo zhotovitel stavby. Původní stěna bylo tvořena vyzdívkou z dutých cihel, což odpovídá obvyklému řešení z 80. let minulého století.