Devět měsíců práce, 150 tun oceli, objem 10 milionů korun. Tak vypadá řečí faktů podíl construction cité+ na výstavbě distribučního a logistického centra společnosti QANTO. Svitavský řetězec provozuje šest velkoobchodních středisek a 30 supermarketů.

Dodavatelem stavby s železobetonovým skeletem byla firma IMOS – závod Ostrava. Construction cité+ pracovala na zakázce od loňského července. Dodávala ocelové konstrukce do skeletu, prvky pro osazení technologií, vnitřní schodiště s proskleným zábradlím či ocelová zábradlí na prefabrikované schodiště, ale i řadu venkovních konstrukcí v podobě markýz, plošin, zastřešení myčky a podobně. Veškeré práce skončily na konci dubna.