Pro terminál veřejné dopravy v Chrudimi jsme vyrobili a provedli montáž složité příhradové konstrukce. Rozměr tohoto zastřešení tytu portikus je 24 x 6 metrů.

Z architektonických důvodů je použito minimum montážních spojů, které jsou navíc většinou skryté. Celá konstrukce z uzavřených profilů je nesena dvojicí sloupů kruhového průřezu. Proti korozi jsou všechny díly chráněny metalizací zinkem a následnou aplikací epoxydových a polyuretanových vrstev nátěrů. Shora je konstrukce kryta tabulemi z vrstveného bezpečnostního skla.