O Egoé construction a.s.

Spojujeme tradici a moderní konstrukce

Firma Egoé construction a.s. je členem skupiny firem Egoé. Počátky společnosti ale sahají až do dvacátých let 20. století k obuvnickému koncernu Baťa, pro nějž coby stavební oddělení zajišťovala celosvětovou průmyslovou výstavbu tohoto rychle se rozvíjejícího globálního koncernu. Oddělení ocelových konstrukcí firmy tehdejší společnosti PSG a.s. začalo na trhu fungovat od druhé poloviny minulého století, zabývá se zejména inženýringem a montáží ocelových konstrukcí. Na přelomu tisíciletí pak firma otevřela vlastní výrobu ocelových konstrukcí.

Egoé construction nabízí komplexní služby počínaje poradenskou činností, projekcí, výrobou, povrchovou ochranou a montáží všech typů konstrukcí od halových objektů, technologických konstrukcí pro energetiku a výrobní závody až po projekty v dopravním a mostním stavitelství. Získali jsme certifikáty pro výrobu a montáž konstrukcí na celém území Evropy. Máme zkušenosti s dodávkami a montážemi v mnoha zemích: kromě České republiky a Slovenska se jedná o Rakousko, Německo, Švýcarsko, Itálii, Dánsko, Brazílii, Švédsko a Polsko.

Od roku 2013 vyrábíme vlastní typy protihlukové stěny noba.

V současné době umíme vyprojektovat, vyrobit a nainstalovat ochranné hlukové bariéry v nejvyšší třídě akustických parametrů pohltivosti a neprůzvučnosti. Naše výrobky jsou certifikované na železnicích v ČR a SR i pro silniční a dálniční síť. V oblasti protihlukových stěn klademe důraz na funkčnost a kvalitu, ale i na designovou a ekologickou stránku výrobku.

certifikáty

Společnost Egoé construction a.s. je držitelem řady certifikátů kvality výroby, více zde:

certifikáty